NGƯỜI PHÁT NGÔN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐẮK LẮK

Cập nhật lúc: 15:05 10/04/2017

Họ và tên: ĐẶNG GIA DUẨN

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn sư phạm, Thạc sỹ Quản lý công

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0262.3852025 - 0914.722.723

Email: duandg@vhttdl.daklak.gov.vn; danggiaduan@gmail.com