Kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 đáp ứng yêu cầu đảm bảo chính xác, khách quan và theo đúng quy định của pháp luật.

Đắk Lắk tổ chức Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Sở Nội vụ vừa phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch liên ngành tổ chức Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kết quả giải quyết Thủ tịc hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích 9 tháng đầu năm 2020 lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ Bưu chính công ích.

124 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được cung cấp trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND, ngày 30/6/2020 về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Kết quả Cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 như: Kế hoạch CCHC; Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC …

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Ngày 09/10/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông báo số 2004TB-SVHTTDL về thiết lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đó là nội dung vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết

Thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Với mục đích đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh năm 2019, trong đó tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và phát huy các mặt tích cực tại Báo cáo PCI 2018,

Đề xuất danh sách thủ tục hành chính ủy quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Triển khai văn bản số 364/VPUBND-HCTC, ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ủy quyền của Thủ trưởng cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 410/VPUBND-HCTC, gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vị trí thứ 7 trong bảng công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE