Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 21:53 23/02/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk.

Quy chế gồm 3 Chương và 14 Điều. Quy chế quy định nguyên tắc sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk: Quản lý việc sử dụng, khai thác giá trị các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk theo Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành; vị trí đặt các biểu trưng trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk phải hài hòa, phù hợp, cân đối và trang trọng; không được thay đổi, viết, vẽ, thêm các chi tiết của các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk nói chung và tỷ lệ, vị trí hoặc khoảng cách giữa các chữ cái, các hình khối trong biểu trưng nói riêng; không thay đổi màu sắc hoặc thêm hiệu ứng khác vào các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk; không tự ý thêm chữ, hình ảnh vào trong các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk; không xoay dọc, ngang, chéo hoặc lật ngược các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk; không được thay đổi các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk dưới các hình thức khác; không tạo các liên tưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk, gồm: Hình ảnh biểu trưng (logo); Hình thức thể hiện câu thông điệp (slogan) và biểu trưng; Biểu trưng kết nối của các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk; Biểu trưng địa lý (check in) của các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk; Biểu tượng vui (Mascot) của tỉnh Đắk Lắk.

Biểu trưng chính thức sử dụng trong nghi lễ khánh tiết

Quy chế cũng quy định chi tiết Quy cách kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng biểu trưng, thông điệp và Quy cách thể hiện biểu trưng và các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk: Trên các ấn phẩm, vật dụng như quà lưu niệm, sổ công tác, sách, phong bì và các ấn phẩm khác: Các biểu trưng và các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu được đặt ở vị trí phù hợp, trang trọng, kích thước cân đối với kích thước của ấn phẩm, hình thức thể hiện tuân thủ các quy định của Quy chế này; trên các áp phích, băng rôn, panô tuyên truyền cổ động: Các biểu trưng (Biểu trưng, thông điệp, biểu trưng kết nối của các địa phương thuộc tỉnh, biểu trưng địa lý của các địa phương thuộc tỉnh) được in, dán vào góc trên bên trái hoặc chính giữa phía trên theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên, đảm bảo hài hòa, phù hợp, cân đối và trang trọng. Biểu tượng vui được đặt ở vị trí phù hợp, cân đối và trang trọng; trên các phông trang trí hội nghị: Việc sử dụng các biểu trưng được đặt bên trái phông, ở vị trí thấp hơn Đảng kỳ, Quốc kỳ, Quốc huy theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên; đặt các biểu trưng trong trường hợp đặt cạnh biểu trưng khác: Khi đặt biểu trưng tỉnh Đắk Lắk cạnh một biểu trưng khác thì biểu trưng tỉnh Đắk Lắk ở bên phải, biểu trưng khác ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên; Đặt biểu trưng trong trường hợp đặt nhiều biểu trưng khác: a) Cách 1: Đặt biểu trưng tỉnh Đắk Lắk ở giữa, biểu trưng  thứ hai ở bên trái, biểu trưng  thứ ba ở bên phải, biểu trưng thứ tư tiếp theo bên trái, biểu trưng thứ năm tiếp theo bên phải và xếp tiếp tục các biểu trưng  khác còn lại theo nguyên tắc trái, phải cho đến khi hết theo vần chữ cái đầu tiên tên tiếng Anh hoặc tiếng Việt; b) Cách 2: Đặt các biểu trưng theo thứ tự từ trái sang phải (theo hướng nhìn từ dưới lên hoặc từ ngoài vào) theo vần chữ cái đầu tiên tên tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Biểu trưng kết nối của các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là cơ quan sở hữu Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh;  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan trực tiếp tham mưu quản lý, hướng dẫn, chấp thuận việc sử dụng các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk; quản lý việc khai thác các giá trị trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc quản lý, hướng dẫn việc sử dụng và phát huy sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk nói chung và biểu trưng địa lý của địa phương mình nói riêng.

Biểu tượng vui (Mascot) của tỉnh Đắk Lắk

 

Các đơn vị, tổ chức và cá nhân được sử dụng các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh, khai thác thương mại Bộ nhận thương hiệu của tỉnh theo quy định tại Quy chế này. Đồng thời có có trách nhiệm: giữ gìn và phát triển hình ảnh tốt đẹp của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình sử dụng các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk; kịp thời phát hiện, khắc phục và sửa chữa các sai phạm (nếu có) trong quá trình sử dụng các sản phẩm trong Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy chế này đúng quy định./.

Xem các văn bản kèm theo

Dương Nguyễn