Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:39 09/03/2021

Ngày 08/3/3021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa

Tại Danh mục có 149 thủ tục hành chính được công bố, trong đó 124 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Võ Phượng