Ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trại giam Đắk Trung

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trại giam Đắk Trung đã ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong Trại giam Đắk Trung, giai đoạn 2021- 2025.

Ban hành Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an vừa ban hành văn bản số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA về Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BVHTTDL về việc Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

“Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!”

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Gặp mặt kỷ kiệm 75 Năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa, Ngành Tổ chức Nhà nước, Ngành Tài chính và Văn phòng hành chính Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2020)

Nhân kỷ kiệm 75 Năm Ngày thành lập Ngành Văn hóa, Ngành Tổ chức Nhà nước, Ngành Tài chính và Văn phòng hành chính Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2020)...

Thư chúc mừng 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hoá của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hoá (28.8.1945 - 28.8.2020)

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 1950/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3

Chính sách ưu đãi đặc thù đào tạo con em người dân tộc thiểu số theo học tại các trường văn hóa nghệ thuật

Ngày 17/8/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số: 3031/BVHTTDL-VP V/v giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIV gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Đã có quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản số 7375/UBND-KGVX ngày 18 tháng 8 năm 2020 về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Phát huy sức mạnh nội lực từ bài học của Cách mạng Tháng Tám

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh về tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đây là một điển hình về phát huy sức mạnh nội lực trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

Ngày 05 tháng 8 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định sô 1192/QĐ-TTg Về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Chấm dứt cách ly xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7274/UBND-KGVX, ngày 16/8/2020 về việc chấm dứt cách ly xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 10/8/2020, sẽ giảm tiền thuê đất của năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đó là nội dung được ban hành tại Quyết định 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch số 2905/KH-BVHTTDL về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE