Thông báo danh sách các thí sinh vào chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, năm 2020

Ban Tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, năm 2020 thông báo danh sách các thí sinh vào chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, năm 2020

Thông báo Thể lệ Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thể lệ Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2020

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2020

Thông báo số 1523/TB-SVHTTDL, ngày 27/6/2020

Thông báo Danh sách dự kiến các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo số 1522/TB-SVHTTDL, ngày 27/6/2020

Thông báo kết quả Phỏng vấn Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ra Thông báo số 1469/TB-SVHTTDL ngày 22/6/2019 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thông báo Tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông báo số 1141/TB-SVHTTDL, ngày 22/5/2020 Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk.

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Để đảm bảo công tác tiếp công dân theo định kỳ năm 2019, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở, như sau:

Triển khai Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 2297/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trong những năm qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy đảng, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các ngành quan tâm chú trọng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng,

Đã có biên chế công chức năm 2019 cho các Sở, ngành và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung này vừa được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 48/QĐ-UBND về giao biên chế công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019

Trên cơ sở Công văn số 4327/BTTTT-CATTT ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019,

THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
LIÊN KẾT WEBSITE