13:52 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
Nội dung trích yếu Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
Ngày ban hành 12/11/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
File đính kèm: quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20x%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20trong%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20v%C3%A0%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o.pdf