05:07 Thứ hai , Ngày 04 Tháng 03 Năm 2024

Triển khai tuyên truyền giải pháp Ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội

03/02/2024 09:27

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 812/UBND-NC về việc triển khai công tác tuyên truyền giải pháp Ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã...

Đẩy mạnh thực hiện số hoá thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

26/01/2024 11:11

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 619/UBND-KSTTHC, về việc đẩy mạnh thực hiện số hoá thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

02/01/2024 13:46

Chiều 28/12, đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ủy ban nhằm tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương...

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 - Chuyển đổi số vì lợi ích cộng đồng trên địa bàn Đắk Lắk năm 2023

07/12/2023 09:45

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Đề án 06 - Chuyển đổi số vì lợi ích cộng đồng trên địa bàn Đắk Lắk năm 2023

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 - Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

28/10/2023 15:30

Ngày 27/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 - Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

23/09/2023 13:53

Sáng 21/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban...

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

20/09/2023 10:14

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (Ngày 10 tháng 10)

19/08/2023 15:06

Ngày 17/08/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2023 (Ngày 10 tháng 10).

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

29/06/2023 14:12

Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Văn...

Đắk Lắk đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh

31/10/2022 14:57

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn về...

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

18/10/2022 08:30

Ngày 14/10/2022, Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-BCĐCĐS về nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, nhằm phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số Chuyển đổi số (gọi tắt...

Thủ tướng: "Chuyển đổi số phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại"

10/10/2022 13:39

Tại chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 lần đầu tiên được tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số 10/10: Đắk Lắk hướng tới công dân số

10/10/2022 13:30

Sáng 7/10, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia và Ngày CĐS tỉnh (10/10) năm 2022 với chủ đề “Đắk Lắk hướng tới công dân số”.

Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

05/10/2022 08:35

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ và Cổng TTĐT tỉnh về việc tuyên truyền Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

09/08/2022 14:26

Sáng 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số (CĐS) đã chủ trì Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về CĐS nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CĐS những...

Bản đồ hành chính
Thống kê hành chính công
Liên kết website