12:23 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu QUốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung trích yếu Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu QUốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 26/03/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu QUốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

File đính kèm: 26_3K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20y%20t%E1%BA%BF.pdf