14:37 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Khai thác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nội dung trích yếu Khai thác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 30/04/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Khai thác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

File đính kèm: 30_3khai%20th%C3%A1c%20th%C3%B4ng%20tin%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n%20cu%E1%BB%99c%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD.pdf