12:27 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử ĐB QH khóa XV và bầu cử ĐB Hội đồng nhân dân các cấp
Nội dung trích yếu Bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử ĐB QH khóa XV và bầu cử ĐB Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày ban hành 31/03/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử ĐB QH khóa XV và bầu cử ĐB Hội đồng nhân dân các cấp
File đính kèm: 31_3KH-%20B%E1%BA%A3o%20%C4%91%E1%BA%A3m%20y%20t%E1%BA%BF%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD.pdf