13:08 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Hướng dẫn khen thưởng công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nội dung trích yếu Hướng dẫn khen thưởng công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 07/04/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Hướng dẫn khen thưởng công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
File đính kèm: 7_4tri%E1%BB%83n%20khai%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20khen%20th%C6%B0%E1%BB%9Fng%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD.pdf