12:49 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Kế hoạch tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nội dung trích yếu Kế hoạch tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lần 2)
Ngày ban hành 16/04/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Kế hoạch tuyên truyền và cổ động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

File đính kèm: 16_4K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n.pdf