13:00 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Nội dung trích yếu Tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
Ngày ban hành 22/04/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử
File đính kèm: Tiep%20tuc%20trien%20khai%20bau%20cu_signed.pdf Ti%E1%BA%BFp%20t%E1%BB%A5c%20tri%E1%BB%83n%20khai%20c%C3%B4ng%20vi%E1%BB%87c%20chu%E1%BA%A9n%20b%E1%BB%8B%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD.pdf