12:26 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Thông báo kết luận của đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh - Chủ trì cuộc họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk...
Nội dung trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh - Chủ trì cuộc họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk...
Ngày ban hành 23/04/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Thông báo số 110/TB-UBBC ngày 23/04/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết luận của đồng chí Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh - Chủ trì cuộc họp Ủy ban bầu cử

File đính kèm: TB.pdf