13:41 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Nghị quyết về việc lập công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị
Nội dung trích yếu Nghị quyết về việc lập công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị
Ngày ban hành 28/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Nghị quyết về việc lập công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị
File đính kèm: hdnd.pdf