12:55 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19
Nội dung trích yếu Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành 04/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19
File đính kèm: MAT%20TRAN%20TO%20QUOC%20VIET%20NAM.pdf