12:58 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung trích yếu Về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 08/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu phòng, chống dịch Covid-19
File đính kèm: BC%202.pdf