12:31 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covìd-19
Nội dung trích yếu Tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covìd-19
Ngày ban hành 10/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covìd-19
File đính kèm: BC1.pdf