12:38 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Về việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Nội dung trích yếu Về việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Ngày ban hành 12/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Về việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
File đính kèm: 142_0001.pdf