14:01 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử
Nội dung trích yếu Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử
Ngày ban hành 19/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử và nộp Biên bản kết quả bầu cử
File đính kèm: Che%20do%20bao%20cao.pdf