13:06 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Nội dung trích yếu Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày ban hành 17/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

File đính kèm: BAN%20TUYEN%20GIAO.pdf