12:30 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Về việc thống kê số liệu cử tri và dự kiến số lượng phiếu bầu phục vụ bầu cử
Nội dung trích yếu Về việc thống kê số liệu cử tri và dự kiến số lượng phiếu bầu phục vụ bầu cử
Ngày ban hành 21/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Về việc thống kê số liệu cử tri và dự kiến số lượng phiếu bầu phục vụ bầu cử
File đính kèm: hoa%20toc.pdf