13:30 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021
Nội dung trích yếu Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021
Ngày ban hành 21/05/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026(Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021

File đính kèm: bao%20cao.pdf