14:36 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung trích yếu Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 22/10/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú

Nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025

File đính kèm: DL_08_2021_NQ-HDND_13-8-2021%20(1).PDF