13:45 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Nội dung trích yếu Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày ban hành 18/04/2024
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
File đính kèm: TT02_2021_bnv_v%C4%83n%20th%C6%B0.pdf