13:49 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
Nội dung trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
Ngày ban hành 18/04/2024
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
File đính kèm: nghi-dinh-40-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-89-2014-ve-xet-tang-danh-hieu-nsnd.pdf