15:02 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Nội dung trích yếu Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 12/11/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
File đính kèm: Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%2090%20VanBanGoc_90_2020_ND_CP.pdf