14:14 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Nội dung trích yếu Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày ban hành 18/04/2024
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
File đính kèm: 68_NQ-CP_479816.pdf