14:02 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Nội dung trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Ngày ban hành 12/11/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
File đính kèm: 52_signed.pdf