15:21 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Nội dung trích yếu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ngày ban hành 12/11/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
File đính kèm: 29_2018_QH14_337064.pdf