13:59 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Luật Điện ảnh Việt Nam
Nội dung trích yếu Luật Điện ảnh
Ngày ban hành 21/11/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú
File đính kèm: luat-dien-anh-16565723246052002759315.pdf