14:03 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung trích yếu Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 21/11/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú
File đính kèm: Thông tư 06.pdf