14:11 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Nội dung trích yếu Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập kh
Ngày ban hành 21/11/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú
File đính kèm: Thông tư 08.pdf