14:21 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Nội dung trích yếu Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày ban hành 09/08/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú
File đính kèm: tt10-16915722977191804095460.pdf tt10-16915722977191804095460 (1).pdf tt06-16843751265652114970417.pdf pliiitt06-16843751719791439039266.pdf pliii-1691572367688933365230.pdf pliictt06-1684375160431153603790.pdf pliib-169157235802165679961.pdf pliiatt06-16843751437081780725399.pdf pliia-1691572322775767236069.pdf plib-16915723390271700650083.pdf plia-16915723084951412468830.pdf pl1tt06-1684375135549903111504.pdf