14:58 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
Nội dung trích yếu Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
Ngày ban hành 21/02/2023
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú
File đính kèm: Thông tư tuyên truyền viên.pdf