14:29 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính
Nội dung trích yếu Thông tư số 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính
Ngày ban hành 17/02/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú
File đính kèm: nd61-1692243031565138495423.pdf nd61-1692243031565138495423.pdf 568097.pdf