13:55 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản NÐ 98/2023/NÐ-CP) Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng
Nội dung trích yếu Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng (NĐ 98/2023/NĐ-CP)
Ngày ban hành 10/01/2024
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú
File đính kèm: Nghị định 98_2023_ND-CP ngày 31-12-2024 về TĐKT.pdf