14:36 Thứ năm , Ngày 18 Tháng 04 Năm 2024
Số/Văn bản Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nội dung trích yếu Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 08/09/2020
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản pháp quy
Ghi chú Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File đính kèm: TT%20bai%20bo%20mot%20so%20VBQPPL%20thuoc%20tham%20quyen%20ban%20hanh%20cua%20Bo%20truong%20BVHTTDL.pdf