13:27 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung trích yếu Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 08/03/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú Kế hoạch số 13/KH-UBBC ngày 08/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về việc Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
File đính kèm: KH13-KH-UBBC.pdf