12:55 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Kế hoạch số 52/KH-TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về hoạt động của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung trích yếu Kế hoạch số 52/KH-TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về hoạt động của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 18/03/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Kế hoạch số 52/KH-TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về hoạt động của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

File đính kèm: UBBC%2053_0002.pdf