14:12 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Số/Văn bản Thông báo số 53-TB/TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nội dung trích yếu Thông báo số 53-TB/TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 18/03/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Văn bản - Bầu cử
Ghi chú

Thông báo số 53-TB/TBTTTT ngày 18/3/2021 của Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

File đính kèm: UBBC%2053_0001.pdf