12:45 Thứ bảy , Ngày 13 Tháng 07 Năm 2024
Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
STT Tiêu đề văn bản Hạn góp ý Góp ý Chi tiết
1 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức KTKT và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp DVC 29-32 lĩnh vực thư viện 16/06/2024
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
2 Góp ý dự thảo quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 13/02/2022
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
3 Góp ý dự thảo Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Ea Drăng và tên một số công trình công cộng thuộc trách nhiệm quản lý của UBND huyện Ea H’Leo 15/06/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
4 Góp ý dự thảo Nghị quyết Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025 25/08/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
5 Góp ý dự thảo Nghị quyết đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (đợt 5) 28/10/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
6 Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023 – 2025. 17/01/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
7 Góp ý dự thảo Quyết định về việc uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 05/11/2021
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết
8 Góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 20/01/2023
Đã hết hạn góp ý
Chi tiết