Kế hoạch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11/2023) thuộc lĩnh vực Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày đăng: 31/10/2023 08:02